Fyra normer, 
livets normer, 
1- bemöt
2- acceptera
3- hantera 
4- släpp.

Jag följer fyra normer: bemöt det, acceptera det, hantera det, släpp det.-- Sheng Yen