Dessa olyckliga, 
fattiga folk,
Förtryckta folk, 
gatans tiggare, 
det romska folket, 
låt barmhärtighet råda, 
öppna ditt hjärta, 
låt empatin flöda, 
låt kärleken flöda