Många vill vara vackra och gör sig vackra t.ex genom operationer och smink. Och vissa är vackra, naturligt vackra. Dessa människor kan vara lyckliga för att d är vackra. D är lyckliga på grund av sina fagra anleten.
– Sedan d som är vackra på grund av att d är lyckliga, d strålar lycka i ansiktet, i hela sitt väsen. Sådan lycka kan bero på många saker, förälskelse, framgång…den typen av lycka är nog den som är den vacktaste av alla. En lycklig människa är tusen och åter tusen gånger vackrare, än en som är arg, sur och butter.

y.woman.9.jpg?1589072623