Det vackraste vi kan uppleva är det svårförklarade.
Att erkänna universums mysterium är vägen för all sann vetenskap.
-- Albert Einstein

orans.jpg?1591417229

Mysterier svårt att förklara, 
universums mysterier, 
svårförklarade mysterier.