En ensamt gammal träd, 
trädet höjer sig uppåt, 
gammal och torr träd, 
men fortfarande i livet, 
i livet iaf lite, lite, 
trädet står mot en dimmig himmel i vyn frän fönstret.

aa24.jpg?1593608878