Du är unik, 
jag är unik, 
ni är unika, 
acceptera dig själv, 
sträva efter godhet, 
var medmänsklig, 
lyft din andlighet, 
du unik är.