Inte glömma, kom ihåg
kom ihåg det du skall komma ihåg
Glömska förpestar ditt liv
Ett aktivt liv
ett aktivt umgänge med andra
håller glömskan borta
Var aktiv, var glad

aa16.jpg?1593442504