Det lönar sig att vara sig själv...
om man försöker likna någon annan,
blir världen fattigare, 

ens unika person förvandlas
till någon annan, 

behåll dig själv, var dig själv,
delta i världen som du...

och inte som någon annan som du efterapar :) 
våga vara dig själv,
våga respektera dig själv...
genom att vara bara du och ingen annan.

ac9.jpg?1605870488