Lev som du lär ut till andra, 
det leder till bra samvete, 
visa vägen att vara ärlig, 
lev som du begär att andra skall leva.