Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 😇
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.

”Må du sannerligen veta, att själen är ett Guds tecken, en himmelsk ädelsten, vars verklighet de mest lärda bland människor har misslyckats att fatta och vars gåta intet sinne, hur skarpt det än må vara, någonsin kan hoppas på att klargöra.”
--Bahá’u’lláh