"la ilaha illa 'Lhah wa Muhammadun rasulu 'Lhah." Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja Muhammed on Hänen lähettiläänsä. (Islamin uskontunnustus)
Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kunnia Jumalalle, maailman Herralle, Armeliaalle Armahtajalle, Tuomiopäivän Ruhtinaalle. Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi. Johdata meidät oikealle tielle, niiden tielle, joille Sinä olet suosiollinen, ei niiden, joiden päälle Sinun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä. (Koraani 1, Avauksen suura)

Ei tätä Koraania ole sepitetty valheellisesti ilman Jumalan käskyä, vaan se on vahvistus sille, mitä oli ennen sitä, ja selvitys Kirjalle, jota ei voi epäillä. Maailman Herra on sen lähettänyt. (Koraani 10:37)

Jumalan edessä ainoa oikea uskonto on islam. (Koraani 3:19)

Sano: Hän, Jumala on yksi, Jumala, Ikuinen. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt, eikä Hänellä ole ketään vertaista. (Koraani 112)

Älä rukoile muita jumalia Jumalan lisäksi. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Kaikki muu on katoavaista paitsi Hänen Kasvonsa. Hänen on valta, ja Hänen luokseen on teidän palattava. (Koraani 28:88)

Jumala ei anna anteeksi sitä, että hänen rinnalleen asetetaan muita jumalia, mutta kaiken muun Hän antaa anteeksi, kenelle tahtoo. Joka asettaa vertaisia Jumalalle, on tehnyt hirveän synnin. (Koraani 4:48)

Niitä uskovista sekä juutalaisista, kristityistä ja saabilaisista, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, odottaa palkka heidän Herransa luona. Ei heidän tarvitse pelätä, eivätkä he joudu suremaan. (Koraani 2:62)

Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset, ja olet myös huomaava, että eniten rakastavat uskovia ne, jotka sanovat itseään kristityiksi. Näin on siksi, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että kristityt eivät ole ylpeitä. Kun he kuuntelevat sitä, mitä profeetalle on lähetetty, näet kyynelten nousevan heidän silmiinsä, koska he tuntevat totuuden. (Koraani 5:82-85)

Sanokaa: "Me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetetty Abrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille ja sukukunnille ja mitä Mooses, Jeesus ja muut profeetat ovat saaneet Herraltaan. Me emme tee eroa heidän välillään, vaan alistumme Hänelle. (Koraani 2:135-140)

Te, joilla on Kirja, lähettiläämme on tullut selvittämään teille suuren osan sitä, mitä te Kirjasta olette kätkeneet, mutta myös pyyhkimään paljon pois. Teille on tullut Jumalalta valo ja selkeä Kirja. (Koraani 5:15)

Ne, jotka sanovat: "Messias, Marian poika, on Jumala", ovat luopuneet uskosta. Sano: Kuka voisi vastustaa Jumalaa, jos Hän päättäisi tuhota Messiaan, Marian pojan, hänen äitinsä ja kaikki, joita maa päällään kantaa? Jumalalle kuuluu taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan valtius. Hän luo, mitä tahtoo, ja Hän on Kaikkivaltias. (Koraani 5:17)

Ne, jotka sanovat: "Messias, Marian poika, on Jumala", eivät ole uskovia. Messiashan itse sanoi: "Israelilaiset, palvokaa Jumalaa, meidän Herraamme. Siltä, joka asettaa Jumalalle vertaisia, Jumala on kieltänyt Paratiisin, ja hän saa sijansa tulesta. Väärintekijöille ei ole auttajaa." Ne, jotka sanovat: "Jumala on yksi kolmesta" eivät ole uskovia. On vain yksi Jumala. ... Messias, Marian poika, oli vain lähettiläs, jota ennenkin oli tullut lähettiläitä. (Koraani 5:72-75)

Te, jotka uskotte, nauttikaa hyvästä ruoasta, jota me annamme teille, ja kiittäkää Jumalaa, jos Häntä palvotte. Hän on kieltänyt teiltä itsestään kuolleet eläimet, veren, sianlihan ja kaiken, mikä on uhrattu muille kuin Jumalalle, mutta jos joku pakotetaan vastoin tahtoaan syömään näitä, ei hän syyllisty syntiin. Jumala on Anteeksiantava, Armelias. (Koraani 2:172-173)

Sinulta kysytään viinistä ja maisir-pelistä. Sano: Ne ovat suuri synti, vaikka niistä voi olla ihmisille hyötyäkin, mutta niiden aiheuttama synti on niiden hyötyä suurempi ... . (Koraani 2:219)

Antakaa orvoille heidän omaisuutensa, älkää vaihtako hyvää huonoon älkääkä liittäkö heidän omaisuuttaan omaanne. Se on suuri synti. Jos pelkäätte, ettette kykene olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai orjattarianne. Näin te pysytte parhaiten kaidalla tiellä. (Koraani 4:2-3)

Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Jumala on antanut sen vartioitavaksi. (Koraani 4:34)

Ne, jotka kiusaavat uskovia miehiä tai naisia ilman että nämä ovat sen ansainneet, tekevät vääryyttä ja ilmeistä syntiä. Profeetta, sano puolisoillesi tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta, jotta heidät tunnistettaisiin siveiksi eikä heitä häirittäisi. Jumala on Anteeksiantava, Armelias. (Koraani 33:58-59)

Ne, jotka haluavat vaihtaa tämän elämän tuonpuoleiseen, taistelkoot Jumalan tiellä. Me annamme heille suuren palkan, saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi. Miksi te ette siis taistele Jumalan tiellä niiden heikkojen miesten, naisten ja lasten puolella, jotka sanovat: "Herramme, vapauta meidät tästä kaupungista, jonka asukkaat tekevät väärin. Anna meille luotasi suojelija ja anna meille luotasi auttaja"? Uskovaiset taistelevat Jumalan tiellä, mutta uskottomat taistelevat epäjumalien tiellä. Taistelkaa saatanoiden ystäviä vastaan. Saatanan juoni on heikko. (Koraani 4:74-76)

Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin: Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä, mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne: vain silloin voitte surmata heitä siellä. Tämä on uskomattomien palkka. Jos he herkeävät, on Jumala Anteeksiantava, Armelias. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota vaan yksin Jumalaa, mutta jos he herkeävät, teidän tulee ahdistaa vain pahantekijöitä. (Koraani 2:190-193)

Erotuksen päivä on määrätty; päivä, jona pasuunaan puhalletaan ja te saavutte joukoittain. Taivas avataan täyteen portteja, vuoret lähtevät liikkeelle ja ovat utua. Helvetti jo väijyy odottaen syntisiä, jotka joutuvat sinne ikiajoiksi saamatta vilvoitusta tai muuta juotavaa kuin kiehuvaa vettä ja visvaa; siinäpä heille sopiva paikka! He eivät luulleet joutuvansa tilille, vaan kielsivät merkkimme, mutta me panimme kaiken kirjoihin. "Maistakaa nyt: muuta ette saa lisää kuin rangaistusta."

Mutta hurskaita odottaa mainio voitto: yrtti- ja rypäletarhat, pyöreärintaiset nuoret tytöt ja täydet maljat. Siellä he eivät joudu kuuntelemaan tyhjiä puheita eivätkä valheita. Tämän he saavat lahjana ja ansaittuna palkkana Herraltasi, maan ja taivaan ja kaiken niiden välissä olevan Herralta, Armolliselta, jota kukaan ei tohdi puhutella ilman lupaa. (Koraani 78:17-37)

Jumala on taivaan ja maan valo. Hänen valonsa loistaa kuin lyhty ikkunasyvennyksessä. Lyhdyn lasi on kuin välkkyvä tähti, ja se on sytytetty siunatun öljypuun öljyllä, joka ei tule idästä eikä lännestäkään. Sen öljy miltei valaisisi, vaikka tuli ei sitä edes koskettaisi. Siinä on valoa valon päällä. Jumala johdattaa valkeuteensa, kenet tahtoo, ja Hän esittää ihmisille vertauksia. Jumala on kaikkitietävä. (Koraani 24:35)

Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi erillään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Jumalaan, on tarttunut tukevaan kädensijaan, joka ei repeä. Jumala on kuuleva, Tietävä. (Koraani 2:256)

Saatana pelottelee teitä köyhyydellä ja käskee teitä häpeällisiin tekoihin, mutta Jumala lupaa teille anteeksiannon ja vaurauden. (Koraani 2:268)

Jumala ei sälytä kenellekään suurempaa taakkaa kuin mitä hän jaksaa kantaa. (Koraani 2:286)

Jumalan lähettiläs kulki aamulla ohi kamelin, joka oli sidottu paikalleen. Iltapäivällä hän palasi hoitamasta asioitaan, ja kameli oli yhä samalla paikalla. Silloin hän kysyi kamelin omistajalta: "Etkö ole ruokkinut tänään kameliasi?" Mies vastasi, ettei ollut, ja Jumalan lähettiläs sanoi: "Se vaatii sinut siitä tilille tuomion päivänä." (kertomus Muhammedista)

Muuan mies tuli profeetta Muhammadin luo ja sanoi: "Tahdon osallistua pyhään sotaan." Profeetta kysyi, olivatko hänen vanhempansa elossa, ja kun mies vastasi myöntävästi, profeetta jatkoi: "Pyhä sotasi on hoitaa heitä." (kertomus Muhammedista)

Hurskaalta mieheltä kysyttiin, kuka tekee parhaiten: sekö, joka kumartaa pisimpään, vai se, joka rukoilee pisimpään, vai se, joka on kauimmin maahan heittäytyneenä. Mies vastasi: "Se, joka on vilpitön teoissaan." (islamilainen tarina)

Paha ei usko hyvää toisista, sillä hän näkee heidät oman sielunsa silmin. (islamilainen viisaus)