Hattar, 
stora och små hattar, 
stora hattar ser fantastiska ut, 
vågar du ha en stor hatt på dig? 
Folk brukar ju stirra på en då :) 
det gäller att våga, 
bry inte vad andra tycker eller stirrar, 
du får ha hatten.

y.woman.12.jpg?1589072628