ac16.jpg?1606186249

Ring till din vän, 
håll kontakten med din vän, 
vänner växer inte i varje träd, 
var rädd om dina vänner, 
uppskatta dina vänner, 
då uppskattar dina vänner dig,