Saliga äro de fridsamma.
— Jesus

Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla.

ab1.jpg?1586493241