mo5.jpg?1604544751

Människor i allmänt är rädda för att åldras, 
man vill fortsätta leva som ung, 
man vill inte komma närmare döden.