Glädjs över ditt liv,
glädjs över livet, livet,
Lev, ta hand om dig, lev,
ta vara på tillfällerna
som ges till dig i livet.
Skapa ditt eget harmoni,
ett harmoni i ditt liv.
Då har du uppfunnit,
uppfunnit glädjen i att leva.

y.woman.9.jpg?1589072623