Bränt barn skyr elden
- svensk ordspråk

Man lär av sina misstag, 
försöker undvika att göra samma misstag, 

aa16.jpg?1594031790