"Kännetecknet på att för stor vikt läggs på eget initiativ är att hoppet avtar då man misslyckas."
- Ahmad ibn Ata’Allah

När hoppet avtar, 
har man misslyckats.