“Sann lycka består av att göra andra människor lyckliga.”
- Hinduisk ordspråk

Älska alla, 
så vi lyckliga blir

aa26.jpg?1593608885