ass7.jpg?1602949216

Gränsfall
särfall,
undantag,
ytterlighetsfall,
överdrift,
specialfall