9aaa.jpg?1595426035

{9} Gärningarna är av mångahanda slag till följd av mångfalden av de andliga tillståndens inströmningar.
- sufisk visdom

Olika gärningar av många slag,
visar den andliga nivån du har.