Är du gnällig?
En gnällspik? :)
Varför vill du bestämma? 

Varför gnäller du?
Tycker du inte om andra? 
tycker du bara om dig själv?

Lugna ner dig,
Lev och
låt också andra leva.