Båda vargarna finns hos alla människor, alltså vi är både goda och onda. På nätet, synnerligen på forum, ser man att oftast matas den onda vargen. Varför? Verkar som att matningen av den onde vargen skapar oreda, kaos, diskussioner och deltagarna får användning för sin egen varg att yla och bita den andra vargar. Är inte människan som en varg? Lever helst i flock med en ledarevarg? I flocken råder för det mesta sträng hierarki. Man måste kämpa för sin plats i hierarkin. Vargarna ylar. D goda vargarna syns knappast, alla dras till d onda vargarna och därmed släpper man fram den onda vargen hos sig själv.

jaga11.jpg?1596890326