Det är inte andras felsteg, inte vad andra gjort eller lämnat ogjort som man bör betänka, utan vad man själv gjort eller underlåtit.
Buddha

Titta inte vad andra gjort, 
titta på ditt eget görande, 
viktigt se sig själv, 
det vad du åstadskommit.

aa2.jpg?1594031702