aa4.jpg?1594031718

2. - Hur vet du att gäddan vägde 10 kilo?
- Jo, det kom en våg just då.