”Denna bok vill skildra korstågens historia så som den uppfattats, upplevts och berättats i det andra lägret, det vill säga på den arabiska sidan. Innehållet bygger nästan uteslutande på samtida arabiska historikers och krönikörers vittnesmål.”
- Korstågen enligt araberna -

Denna bok, Korstågen enligt araberna, berättar om det andra läget, hur araberna såg på korståg. I alla konflikter finns det ju två motsatta åsikter hur det är, var. Kristna ser korståg på sitt vis. Araberna på sitt sätt. Hur som helst, det är alltid bra att veta båda sidornas syn på saker och ting, då är risken mindre att man är partisk och man får faktist veta vad andra tycker, för en sidans syn på saker behöver inte alltid vara detsamma som den absoluta sanningen...båda har rätt på sätt och vis faktiskt...man bör alltså kunna kompromissa kanske och ha förmågan att kunna neutralt se på bådas åsikter.