Hur gammal du är
uppträd klokt, 
då du visdom fått, 
gamla erfarenheter har, 
gamla levt länge, 
gamla bör kloka vara.

k-5.jpg?1499208302