Okunnighet är fattigdom,
om du inte vet,
då vet du inte
brist på kunskap fattigdom är.

ah2sei.jpg?1604435584