"Tänk innan du talar. Läs innan du tänker. ”
- Fran Lebowitz

Tänk klokt

aa6.jpg?1594031727