Titta vad vackert, 
vad vackert det var innan regnet kom, 
kala träden hade snö på sina grenar, 
vit ren snö, 
marken var hel vit, 
oh så vackert det var :)

ae-sn%C3%B6-tr%C3%A4d.4.jpg?1609036292