Det flesta människor spelar roller i livet, i sina egna liv. Det är endast små barn som är naturliga. Barnet lärs ju att spela roller. Ju äldre barnet blir, desto mer roller spelar han/hon. Hela livet går på att skådesspela med sit liv, antingen så som man själv vill visa sig utåt, man anstränger sig att visa just den eller den rollen till andra, eller så spelar man roller som andra väntar att du skall spela. Ett exempel, vara vän med alla, det är en roll den människan tagit, en roll som kan inte spelas hur länge som helst. Alla spelar vi mer eller mindre, vissa mer och vissa mindre. Ett gått råd, spela så lite som möjligt. Våga vara lite mer naturligare, dock utan att såra andra. Svårt? Jovisst. Men det går.

ab4.jpg?1599822373