avl-19.jpg?1563955451

Själ, medvetenhet i kvantfysik, 
tro eller tro inte, 
det är fritt att tro. 
Finns det en odödlig själ...vad är en själ för något...en medvetenhet...lever själen vidare i kvantfysiks tillstånd...frågorna är många...teorierna är många...det finns inget vetande om detta...det finns bara nya teorier och teorier är alltid teorier...bara teorier...försöker vissa i kvantfysiken att förklara fram en ny eligion...religionen om den odödliga själen som skulle leva vidare i kvantfysiken...tro om du vill...eller tro inte...men alla får tro...men man skall veta att tro är inte samma sak som att veta.