mo2.jpg?1604544738

Alla folk skall erkännas, 
alla har sin identitet i någon folk, 
så låt oss samsas med varandra, 
inget folk är bättre än det andra, 
minns detta, 
människor vi alla är, 
Jordens befolkning. 
Alla härdtammar vi från Afrika, 
samma stamfader har vi alla, 
vi ett och samma är, 
vi skall älska varandra.