14. "Var först och var ensam."
- Ginni Rometty

Gå dina egna vägar, 
gör nya egna vägar, 
dina vägar, 
var först med något.

Kukkahattu1-140x119-sv-kontrast.jpg?1585