#likaföralla, 
alla människor är lika värda, 
oavsett hudfärg eller nationalitet eller religion, , 
allt skall vara lika gör alla, 
bort med rasism, 
bort med strukturell rasism, 
bort med främlingsfientlighet, 

älska alla.

f%C3%A4rg.f%C3%A4lt.jpg?1591417214