ak6.jpg?1623013670

Brustet rep går att knyta ihop, men knuten sitter kvar.
- arabisk visdom