Älskar harmonin, 
harmonin i livet, 
i mitt liv,  harmoni. 
lugn och ro, det är livet det 
lugnt och stilla, harmoniskt liv...