All världens liderlighet kan inte slå omkull en förnuftig kvinna.
- Jean Giraudoux

y.woman.45.jpg?1589072631

Kvinnor är kloka och förnuftiga,
alltså när man vill vara det,
samma gäller även för männen.