Man skall inte önska för mycket...lagom är bäst...titta inte i det blå...vara nöjd med det man har...ta emot det man får...Att önska för mycket kan göra oss bittra då man inte får sina önskningar uppfyllda...Man skall vara glad...njuta av livet...leva positivt...tänka positivt

natur1.jpg?1584317740