avl-10.jpg?1563955418

Tystnad kan ibland kännas underbat...men den tyste kanske är besvädad av sin egen tystnad...den pratglade bubblar och babblar...ven den pratgalde kan vara tyst ibland och njuta av tystnaden...vi är olika som människor...det skall vi acceptera faktist.Tänk en blyg människa som vill säga något, men på grund av blygheten vågar inte säga något. Det är tröttsamt för den blyge. Även när en pratsam hindras att prata, är det tröttsamt för den pratsamme. Varför yttrar vi oss på internet? Vi är pratsamma. Även den blyge kan yttra sig på internet. Bra.