En människas rikedom står i proportion till antalet saker hon har råd att lämna därhän.
- Henry David Thoreau

Hur mycket man är givmild, 
berättar hur rik du är, 
även en fattig kan vara rik, 
rikedom räknas inte hur mycket man har, 
visdom och givmildhet är inte pengar,
det är ägenskaper hos vissa människor. 
ägenskaper som iofs är rikedom :)

ba2.jpg?1612092085