Hård vind rusar framåt, 
det susar och det hummar, 
träden böjer sig i vinden, 
stormvindarna från Norge, 
vinden ger en kall kyss på kinden, 
ruffsar till håret, ylande, 
frisk luft och hårda vindar, underbart, 
älskar stormvindar, älskar den friska luften.

vinden.jpg?1509299587