Vill du hoppa högt, 
du måste ta i dig, huka dig 
och sedan hoppa, 
samma gäller i allt, 
du måste vilja.

indiskwoman-a.jpg?1585702070