Godheten segrar alltid det onda ... nästan alltid ... Godhet är positivt... ondska är negativt... Var alltid en bra och god människa... var god mot alla ... Respektera alla människor ... behandla alla väl, även dom onda ... Visa dom onda att du är god ... att du är god jämfört med det onda ... Lev så att du visar godhet för alla...då visardu för andra, är ett exempel på godhet ... Du gör själv så som du lär andra att göra ... du är en förebild för andra.

1cjag4.jpg?1579185945