Hälsa hjärtligt, 
hälsa vänligt, 
besvara hälsningen, 
visa respekt.