Frihet åt alla, 
lev fritt och låt andra leva fritt, 
endast då är du fri, 
endast då äe landet fritt, 
frihet åt alla. 

avl-22.jpg?1564018010