Pakt
fördrag, t
raktat, 
överenskommelse, 
avtal, 
kontrakt, 
allians, 
bundsförvantskap, 
förbundsakt, 
konvention, 
förbund, 
sammanslutning

T.ex i dokusåpor har man pakter...så som i BB och PH...årets BB vill dom inte pakta säger dom...eller dom tycks inte veta vad paktande är...pakter är ganska allm'nna i många sammanhang...i många arbeten paktar man om man vill att ens förslag om något eller några skall gå igenom...pakter är inte av undo...pakter kan vara nyttiga och användbara för det mesta...men då måste alla kunna hantera paktande och inte bli sura...dom som blir sura, han kanske svårt att sammarbeta i mindre grupper...

ma4.jpg?1617359973