”Det finns varken lycka eller elände i världen; det finns bara en jämförelse mellan en stat och en annan, inget mer. Den som har känt den djupaste sorgen kan bäst uppleva högsta lycka. Vi måste ha känt vad det är att dö, Morrel, så att vi kan uppskatta livsglädjen.
"Lev då och var lyckliga, älskade barn i mitt hjärta, och glöm aldrig, att fram till den dag Gud kommer att värna att avslöja framtiden för människan, finns all mänsklig visdom i dessa två ord," Vänta och hopp.
- Alexandre Dumas

Livserfarenhet, 
både lycka och sorg, 
det är livet det.

aamu2.jpg?1598224311