Kan du vara tyst, 
då behåller du dina hemlogheter, 
ingen vet då vad du tänker, 
ingen vet vad du skall göra.

shl4.jpg?1594865655