Att vara ensam ibland att besöka ensamheten, stillar sinnet, man hör tystnaden, man hör sina egna tankar, man har tid att tänka både det ena och andra. Tystnaden hjälper mot det dagliga stresset. I ensamhet kan man samla sina tankar, fundera över sitt liv, mm. Ensamhet och tystnad behövs. Men allra viktigaste för en människa är närvaron av andra människor. Ensamhet kan besökas då man vill vara ensam med sina tankar en liten stund.